درباره ما.

درباره ما

درباره سازمان
اعمال حاکميت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهيلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دريايى وارتباطات ساحلى و همچنين وصول حقوق و عوارض متداول، درمجموع قسمتى از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي را تشکيل مىدهد که سابقه تنظيم تاريخى آن به 12 ذيحجه سال 1229 برابر با 25 نوامبر 1814 ميلادى باز مي گردد. 
در آن سالها در بندر بوشهر اداره‏اى به‏عنوان "شعبه گمرکات جنوب" تاسيس گرديد. اين اداره وظيفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ايران از ورود و صدور کالاهاى قاچاق از راههاى دريايى جنوب نيز جلوگيرى نمايد و در حقيقت وظايف امور بندرى و دريايى را نيز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. 
در تاريخ ششم بهمن ماه 1306 شمسي تاسيسات وتجهيزات اداره بندرانزلي در شمال کشور از دولت روسيه تحويل واداره امور آن به مامورين ايرانى سپرده شد و نيز راه آهن سرتاسري ايران، بندرترکمن را از کنار درياي خزر به بندر امام خميني(ره) در کرانه خليج فارس متصل ساخت. 
از سال 1307 پس از افتتاح راه شوسه تهران-خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهميت فراوان پيدا کرد و امر تجارت دريايى آن رونق يافت و به‏منظور اداره امور بنادر کشور (اداره کل بنادر) در روز 15 بهمن ماه 1314 در تهران تأسيس گرديد و کليه امور بنادر ايران در آن متمرکز شد. در اين زمان ضمن ايجاد بندر جديدى در نوشهر نسبت به توسعه و تکميل باراندازهاى بندر خرمشهر و همچنين ايجاد تأسيسات بندرى لازم در ساير بنادر شمال و جنوب کشور نيز اقدام گرديد. 
درتاريخ 24 ديماه 1317هيات وزيران آئين نامه بندري ايران را که از طرف وزارت راه تهيه و پيشنهاد گرديده بود تصويب ومقرر گرديد در بنادري که وزارت راه نماينده ندارد اداره کل گمرک به نمايندگي از طرف وزارت مذکور مجري آئين نامه مورد بحث باشد.) 
درچهارم شهريور ماه 1325 طبق تصويب هيات وزيران مقرر گرديد که درآمد حاصل از بهره برداري بنادر جهت توسعه تاسيسات بندري در حساب مخصوصي منظور گردد. در سال 1328 بنگاه کل بنادر و کشتيراني بجاي اداره کل بنادر در وزارت راه تشکيل گرديد. در تاريخ هفتم خرداد ماه 1331 آئين نامه ثبت و بهره برداري شناورها مشتمل بر 18 ماده به تصويب هيات وزيران رسيد و براساس آن مقرر گرديد که استفاده از شناورها در آبهاي داخلي و ساحلي ايران موکول به ثبت آنها و اخذ گواهينامه مربوطه در يکي از بنادر ايران باشد. در سال 1338 براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات وانحصارات بنگاه کل بنادر و کشتيراني از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گرديد. 
درچهارم خرداد ماه 1339 بنگاه کل بنادر و کشتيراني به سازمان بنادر و کشتيراني تبديل و بر مسئوليت و اختيارات آن افزوده گرديد. براساس آن، اعمال حاکميت در آبهاي ساحلي و توليت کليه امور بندري و دريايي کشور واجراي مقررات بندري و کشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه کشتيراني و بازرگاني و وصول حقوق و عوارض بندري و ثبت شناورهاي تابع کشور بعهده آن گذاشته شد. در همين سال اداره کل بندر خرمشهر که مستقلا انجام وظيفه مي نمود تابع سازمان بنادر و کشتيراني گرديد. 
اين سازمان دردهم خرداد ماه 1340 به وزارت بازرگاني منتقل و در تاريخ بيستم اسفند ماه 1341 پس از تشکيل وزارت اقتصادي تابع اين وزارتخانه شد. 
درنهم آبان ماه 1343 قانون دريايي ايران که در 914 ماده تنظيم گرديده بود به مورد اجرا گذارده شد و از دوازدهم تيرماه 1345 سازمان بنادر و کشتيراني فعلي بر طبق قانون با کليه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارايي گرديد. براساس قانون اختيارات مالي و استخدامي و تشکيل بنادر و گمرکات، ازتاريخ 19 تيرماه 1348 سازمان بنادر و کشتيراني از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام کشوري و آئين نامه معاملات دولتي خارج شد و براي حفاظت انبارها، کالاها، ساختمانها و همچنين انجام اجرائيات و امور انتظامي و حفاظتي در اسکله ها و باراندازها، سازماني بنام بنادر و گمرکات در وزارت دارايي پيش بيني گرديد. 
به استناد ماده دوم قانون اختيارات آئين نامه ديگري که به تصويب کميسيونهاي دارايي و استخدامي مجلسين رسيد، از تاريخ 13 بهمن ماه 1348 سازمان شخصيت حقوقي پيدا نمود ووظايف و اختيارات، ارکان و تشکيلات آن اعلام گرديد. آئين نامه هاي معاملات مالي در تاريخ 24 خرداد ماه 1349 و آئين نامه استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني در تاريخ 6 مرداد 1349 مورد تصويب شوراي عالي سازمان قرارگرفت و اين سازمان در سال 1353 مجددا از وزارت دارايي منتزع و به وزارت راه وترابري انتقال يافت. 

شرح وظايف اداره کل مهندسي سواحل و بنادر
• انجام کليه امور مربوط به کميته صدور مجوز ساخت و بهره‌برداري سازه‌هاي دريايي 
• انجام مطالعات و پايش مستمر طرح جامع مديريت يکپارچه مناطق ساحلي کشور (ICZM) 
• توسعه و بروز‌ رساني مستمر بانک اطلاعات مهندسي سواحل و بنادر در محيط GIS 
• برنامه‌ريزي و انجام ادواري مانيتورينگ و مدلينگ پارامترهاي دريايي در سواحل کشور 
• تبادل اطلاعات مستمر با مراکز علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليتهاي مهندسي سواحل و بنادر در داخل و خارج از کشور با اولويت کشورهاي منطقه 
• توسعه و بهره‌برداري از شبکه اندازه‌گيري مشخصه‌هاي دريايي کشور 
• برنامه‌ريزي برگزاري همايش دو سالانه بين‌المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه‌هاي درياييICOPMAS جهت ارتقاء دانش علمي و فني کارشناسان کشور 
• نيازسنجي دوره‌هاي آموزشي تخصصي بمنظور بروز رساني و ارتقاء دانش فني کارشناسان مرتبط با امر مهندسي سواحل و بنادر در سازمان مرکزي و بنادر 
• هدايت و نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه مهندسي سواحل و بنادر (حسب ارجاع اداره کل مرکز تحقيقات) 
• انجام مطالعات زيربنايي و پايه در زمينه مهندسي سواحل و بنادر 
• ارائه خدمات مشاوره‌اي فني موردي به ادارات کل سازمان و بنادر تابعه در زمينه مهندسي سواحل و بنادر (حسب درخواست) 
• تدقيق و بروز رساني مستمر آئين‌نامه طراحي بنادر و سازه‌هاي دريايي ايران 
• انجام مطالعات و پايش مستمر طرح مهندسي جامع بنادر بازرگاني کشور 
• نظارت عاليه بر ساخت و بهره‌برداري، تأسيسات ساحلي و سازه‌هاي دريائي در سواحل کشور 
درباره سازمان
اعمال حاکميت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهيلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دريايى وارتباطات ساحلى و همچنين وصول حقوق و عوارض متداول، درمجموع قسمتى از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي را تشکيل مىدهد که سابقه تنظيم تاريخى آن به 12 ذيحجه سال 1229 برابر با 25 نوامبر 1814 ميلادى باز مي گردد. 
2
در آن سالها در بندر بوشهر اداره‏اى به‏عنوان "شعبه گمرکات جنوب" تاسيس گرديد. اين اداره وظيفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ايران از ورود و صدور کالاهاى قاچاق از راههاى دريايى جنوب نيز جلوگيرى نمايد و در حقيقت وظايف امور بندرى و دريايى را نيز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. 
در تاريخ ششم بهمن ماه 1306 شمسي تاسيسات وتجهيزات اداره بندرانزلي در شمال کشور از دولت روسيه تحويل واداره امور آن به مامورين ايرانى سپرده شد و نيز راه آهن سرتاسري ايران، بندرترکمن را از کنار درياي خزر به بندر امام خميني(ره) در کرانه خليج فارس متصل ساخت. 
از سال 1307 پس از افتتاح راه شوسه تهران-خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهميت فراوان پيدا کرد و امر تجارت دريايى آن رونق يافت و به‏منظور اداره امور بنادر کشور (اداره کل بنادر) در روز 15 بهمن ماه 1314 در تهران تأسيس گرديد و کليه امور بنادر ايران در آن متمرکز شد. در اين زمان ضمن ايجاد بندر جديدى در نوشهر نسبت به توسعه و تکميل باراندازهاى بندر خرمشهر و همچنين ايجاد تأسيسات بندرى لازم در ساير بنادر شمال و جنوب کشور نيز اقدام گرديد. 
1
درتاريخ 24 ديماه 1317هيات وزيران آئين نامه بندري ايران را که از طرف وزارت راه تهيه و پيشنهاد گرديده بود تصويب ومقرر گرديد در بنادري که وزارت راه نماينده ندارد اداره کل گمرک به نمايندگي از طرف وزارت مذکور مجري آئين نامه مورد بحث باشد.) 
درچهارم شهريور ماه 1325 طبق تصويب هيات وزيران مقرر گرديد که درآمد حاصل از بهره برداري بنادر جهت توسعه تاسيسات بندري در حساب مخصوصي منظور گردد. در سال 1328 بنگاه کل بنادر و کشتيراني بجاي اداره کل بنادر در وزارت راه تشکيل گرديد. در تاريخ هفتم خرداد ماه 1331 آئين نامه ثبت و بهره برداري شناورها مشتمل بر 18 ماده به تصويب هيات وزيران رسيد و براساس آن مقرر گرديد که استفاده از شناورها در آبهاي داخلي و ساحلي ايران موکول به ثبت آنها و اخذ گواهينامه مربوطه در يکي از بنادر ايران باشد. در سال 1338 براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات وانحصارات بنگاه کل بنادر و کشتيراني از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گرديد. 
درچهارم خرداد ماه 1339 بنگاه کل بنادر و کشتيراني به سازمان بنادر و کشتيراني تبديل و بر مسئوليت و اختيارات آن افزوده گرديد. براساس آن، اعمال حاکميت در آبهاي ساحلي و توليت کليه امور بندري و دريايي کشور واجراي مقررات بندري و کشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه کشتيراني و بازرگاني و وصول حقوق و عوارض بندري و ثبت شناورهاي تابع کشور بعهده آن گذاشته شد. در همين سال اداره کل بندر خرمشهر که مستقلا انجام وظيفه مي نمود تابع سازمان بنادر و کشتيراني گرديد. 
اين سازمان دردهم خرداد ماه 1340 به وزارت بازرگاني منتقل و در تاريخ بيستم اسفند ماه 1341 پس از تشکيل وزارت اقتصادي تابع اين وزارتخانه شد. 
3
درنهم آبان ماه 1343 قانون دريايي ايران که در 914 ماده تنظيم گرديده بود به مورد اجرا گذارده شد و از دوازدهم تيرماه 1345 سازمان بنادر و کشتيراني فعلي بر طبق قانون با کليه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارايي گرديد. براساس قانون اختيارات مالي و استخدامي و تشکيل بنادر و گمرکات، ازتاريخ 19 تيرماه 1348 سازمان بنادر و کشتيراني از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام کشوري و آئين نامه معاملات دولتي خارج شد و براي حفاظت انبارها، کالاها، ساختمانها و همچنين انجام اجرائيات و امور انتظامي و حفاظتي در اسکله ها و باراندازها، سازماني بنام بنادر و گمرکات در وزارت دارايي پيش بيني گرديد. 
به استناد ماده دوم قانون اختيارات آئين نامه ديگري که به تصويب کميسيونهاي دارايي و استخدامي مجلسين رسيد، از تاريخ 13 بهمن ماه 1348 سازمان شخصيت حقوقي پيدا نمود ووظايف و اختيارات، ارکان و تشکيلات آن اعلام گرديد. آئين نامه هاي معاملات مالي در تاريخ 24 خرداد ماه 1349 و آئين نامه استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني در تاريخ 6 مرداد 1349 مورد تصويب شوراي عالي سازمان قرارگرفت و اين سازمان در سال 1353 مجددا از وزارت دارايي منتزع و به وزارت راه وترابري انتقال يافت. 

شرح وظايف اداره کل مهندسي سواحل و بنادر
• انجام کليه امور مربوط به کميته صدور مجوز ساخت و بهره‌برداري سازه‌هاي دريايي 
• انجام مطالعات و پايش مستمر طرح جامع مديريت يکپارچه مناطق ساحلي کشور (ICZM) 
• توسعه و بروز‌ رساني مستمر بانک اطلاعات مهندسي سواحل و بنادر در محيط GIS 
• برنامه‌ريزي و انجام ادواري مانيتورينگ و مدلينگ پارامترهاي دريايي در سواحل کشور 
• تبادل اطلاعات مستمر با مراکز علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليتهاي مهندسي سواحل و بنادر در داخل و خارج از کشور با اولويت کشورهاي منطقه 
• توسعه و بهره‌برداري از شبکه اندازه‌گيري مشخصه‌هاي دريايي کشور 
• برنامه‌ريزي برگزاري همايش دو سالانه بين‌المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه‌هاي درياييICOPMAS جهت ارتقاء دانش علمي و فني کارشناسان کشور 
• نيازسنجي دوره‌هاي آموزشي تخصصي بمنظور بروز رساني و ارتقاء دانش فني کارشناسان مرتبط با امر مهندسي سواحل و بنادر در سازمان مرکزي و بنادر 
• هدايت و نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه مهندسي سواحل و بنادر (حسب ارجاع اداره کل مرکز تحقيقات) 
• انجام مطالعات زيربنايي و پايه در زمينه مهندسي سواحل و بنادر 
• ارائه خدمات مشاوره‌اي فني موردي به ادارات کل سازمان و بنادر تابعه در زمينه مهندسي سواحل و بنادر (حسب درخواست) 
• تدقيق و بروز رساني مستمر آئين‌نامه طراحي بنادر و سازه‌هاي دريايي ايران 
• انجام مطالعات و پايش مستمر طرح مهندسي جامع بنادر بازرگاني کشور 
• نظارت عاليه بر ساخت و بهره‌برداري، تأسيسات ساحلي و سازه‌هاي دريائي در سواحل کشور 
2020 © تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بنادر و دريانوردی می باشد.
طراح و مجری سايت: شركت فن آفرینان نوین تمشک